เสาเข็มเจาะและประสบการณ์ในการวางรากฐานการทำงานที่มั่นคง

เสาเข็มเจาะ

 

คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณสามารถจ่ายเงินให้กับพนักงานได้หรือไม่ กฎทั่วไปคือไม่ควรใช้งบประมาณการกุศลประจำปีของมูลนิธิเกินกว่าร้อยละ 15 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมถึงเงินเดือนพนักงาน เสาเข็มเจาะอย่างไรก็ตาม การจ้างงานมืออาชีพยังมีข้อได้เปรียบบางประการมากกว่าการพึ่งพาอาสาสมัครเพียงอย่างเดียวเสาเข็มเจาะ ดังนั้นแต่ละสถานการณ์จึงมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสามารถจ้างองค์กรที่เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนมูลนิธิ

การพึ่งพาสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้าง เสาเข็มเจาะสามารถให้ประโยชน์ได้ เช่น การสนับสนุนความคิดเพื่อการกุศลและการมอบประสบการณ์การทำงาน เสาเข็มเจาะแต่การพึ่งพาครอบครัวมากเกินไปอาจจำกัดโอกาสในการสร้างเครือข่ายและอาจทำให้คุณไม่ได้รับความช่วยเหลือจากประสบการณ์ในพื้นที่วิกฤติ โปรดทราบด้วยว่าบางรัฐจำกัดเปอร์เซ็นต์ของหน่วยงานปกครองของมูลนิธิที่อาจประกอบด้วยสำหรับการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

ทิศทางที่ชัดเจนของประเภทนี้ยังสามารถทำให้เกิดความขัดแย้ง

ให้เริ่มต้นด้วยจุดสิ้นสุดในใจ ผู้บริจาคส่วนใหญ่ที่สร้างรากฐานคาดหวังให้พวกเขาอยู่ได้นานกว่าการมีส่วนร่วมโดยตรง หรือแม้แต่ตลอดชีวิตเสาเข็มเจาะ การร่างแผนตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อผ่านการควบคุมอย่างมีระเบียบ คุณจะลดความซับซ้อนของทางออกในที่สุด และทำเช่นเดียวกันสำหรับการเปลี่ยนแปลงในการเป็นผู้นำที่จะตามคุณไปในทำนองเดียวกัน ในขณะที่หลายๆ รัฐไม่ต้องการข้อบังคับของคุณในการกำหนดเกณฑ์การให้ทุนโดยเฉพาะ เสาเข็มเจาะการทำเช่นนั้นก็มีข้อดีหลายประการ ด้วยการกำหนดเกณฑ์การให้รางวัลที่ชัดเจน คุณสามารถขจัดความคลุมเครือในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นของมูลนิธิไว้ได้ ตามหลักแล้ว ทิศทางที่ชัดเจนของประเภทนี้

ยังสามารถทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกในคณะกรรมการได้นอกเหนือจากการสร้างข้อบังคับของคุณหรือเอกสารความน่าเชื่อถือตามข้อกำหนดของรัฐ เสาเข็มเจาะคุณจะต้องได้รับสถานะการยกเว้นภาษีจาก Internal Revenue Service เสาเข็มเจาะในการดำเนินการดังกล่าว คุณต้องส่งแบบฟอร์ม 1023 “คำขอรับการยกเว้น” คุณจะต้องมีหมายเลขประจำตัวนายจ้างของรัฐบาลกลางหรือ EIN แม้ว่ามูลนิธิของคุณจะไม่มีพนักงานก็ตาม หาก IRS อนุมัติใบสมัครของคุณ มูลนิธิของคุณจะกลายเป็นองค์กรตามมาตราทำให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

เพื่อให้ได้ค่าประมาณที่ถูกต้อง มักจะต้องมีการตรวจสอบฐานราก

เมื่อมูลนิธิเริ่มทำงานแล้ว มีกฎเกณฑ์และข้อกำหนดในการรายงานมากมายที่ต้องคำนึงถึง อย่างไรก็ตาม ด้วยความช่วยเหลือและการวางแผน มูลนิธิสามารถเสนอช่องทางการกุศลที่มีอายุยืนยาว เสาเข็มเจาะแบบแห้งช่วยให้คุณและผู้สืบทอดของคุณบรรลุเป้าหมายการกุศลในอีกหลายปีข้างหน้าวิธีกำหนดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฐานรากจะขึ้นอยู่กับจำนวนความเสียหาย วิธีการหนุน วัสดุ เสาเข็มเจาะและจำนวนเสาที่จำเป็นสำหรับการรองรับและการปรับระดับ

ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ค่าประมาณที่ถูกต้อง มักจะต้องมีการตรวจสอบฐานรากอย่างละเอียด ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่ 30 นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับโครงสร้างดินบางประเภทเคลื่อนฐานราก เสาเข็มเจาะรากฐานภายใต้บ้านจะเกิดความเครียดและความเหนื่อยล้าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อองค์ประกอบของดินเปลี่ยนแปลงไปภายใต้รากฐานและทำให้บ้านไม่ราบเรียบ มีสัญญาณหลายอย่างที่เจ้าของบ้านสามารถมองเห็นได้เมื่อโครงสร้างอยู่นอกระดับและจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม

Comments are closed.