บริการดูดส้วมและกำจัดสารพิษที่คุกคามคุณภาพน้ำใต้ดิน

หากคุณเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นในเชอร์วูด โอเรกอน โคลัมบัส โอไฮโอ หรือนอกซ์วิลล์ เทนเนสซี และใช้ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัดขยะ มีบางสิ่งที่คุณควรรู้ ความถี่ของการบริการดูดส้วมถังบำบัดน้ำเสียนั้นพิจารณาจากขนาดของถังและปริมาณของเสียที่ดำเนินการเป็นหลักดูดส้วม เนื่องจากระบบมีการประมวลผลมากกว่าของเสียที่เป็นของเหลว ฉันคิดว่าฉันจะอุทิศเวลาเล็กน้อยให้กับการอภิปรายเกี่ยวกับวัสดุที่เป็นของแข็งที่เข้าสู่ระบบเหล่านี้

มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้ว่าสิ่งที่ควรและสิ่งที่ควรไม่ได้ไปลงในพวกเขาปริมาณดูดส้วมวัสดุที่เป็นของแข็งหนึ่งในปัจจัยที่กำหนดความถี่ของการสูบน้ำในถังบำบัดน้ำเสียคือปริมาณของวัสดุดูดส้วมที่เป็นของแข็งที่จะเข้าสู่ระบบของคุณ ยิ่งวัสดุที่เป็นของแข็งสะสมอยู่ที่ด้านล่างของถังเท่าไร ก็จะยิ่งมีเนื้อที่ในถังสำหรับการประมวลผลของเหลวน้อยลงเท่านั้น และวัสดุที่เป็นของแข็งจะสลายตัวในระดับหนึ่ง แต่จะสะสมเป็นกากตะกอนที่ต้องกำจัดออกเพื่อให้มีพื้นที่ในการประมวลผลที่เหมาะสม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดสารเคมีเหล่านี้อย่างปลอดภัย

ดังนั้นคุณจะจำกัดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบของคุณได้อย่างไร นี่คือเคล็ดลับดูดส้วมบางประการในการควบคุมเนื้อหานี้:จำกัดการใช้การกำจัดขยะ การกำจัดขยะมูลฝอยจริง ๆ แล้วดูดส้วมปริมาณขยะมูลฝอยในระบบของคุณเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและต้องการการสูบน้ำบ่อยขึ้นอย่าใช้น้ำมากเกินไป ขีดจำกัดที่ดีคือ 50 แกลลอนต่อคนต่อวันอย่าเติมวัสดุดูดส้วม เช่น กระดาษเช็ดหน้า ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย หรือก้นบุหรี่ลงในน้ำเสียอย่าเทน้ำมันปรุงอาหารหรือไขมันลงในท่อระบายน้ำ

รักษาหญ้าหรือพืชพรรณอื่น ๆ ไว้เหนือทุ่งระบายน้ำมีบางสิ่งที่ไม่ควรนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียดูดส้วมของคุณโดยเด็ดขาดจาระบีที่ใช้ประกอบอาหาร น้ำมันหรือไขมันควรใส่ในภาชนะและใส่ขยะในครัวเรือนที่จะนำไปทิ้งที่ถมดินในพื้นที่ของคุณ สารกำจัดศัตรูพืช สี ทินเนอร์สี ตัวทำละลายดูดส้วม สารฆ่าเชื้อและสารเคมีในครัวเรือนอื่น ๆ เป็นสารพิษที่คุกคามคุณภาพน้ำใต้ดิน พวกเขายังอาจฆ่าจุลินทรีย์ที่ช่วยชำระสิ่งปฏิกูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดสารเคมีเหล่านี้อย่างปลอดภัย

นอกเหนือจากการทำความสะอาดทะเลสาบและการแยกน้ำแล้ว

โปรดติดต่อสำนักงานเขตของบริการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ของคุณหากคุณทำหน้าที่ในการดูดส้วมควบคุมสิ่งที่เข้าสู่ระบบของคุณ คุณจะช่วยให้บริษัทบริการบำบัดน้ำเสียให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นบริการดูดส้วมเพื่อให้ระบบของคุณทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและเปลี่ยนทดแทนที่ลดลง

นอกเหนือจากการทำความสะอาดทะเลสาบและการแยกน้ำแล้ว กระบวนการในสถานที่ยังรวมถึงการทำให้เสถียร การทำให้แห้ง การทำให้เป็นเม็ด รวมถึงการเผา ในทางกลับกัน ดูดส้วมกระบวนการนอกสถานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต การขนส่ง คำจำกัดความของการใช้งานที่เป็นประโยชน์ การทำปุ๋ยหมักและการถมดิน และการตลาดผลิตภัณฑ์

Comments are closed.