Archive for November, 2015

ควรตั้งชื่อห้องพักให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า

Sunday, November 1st, 2015

เวลาที่เราจองห้องพักเราจะสังเกตได้ว่า รีสอร์ทที่เปิดขึ้นมาใหม่นั้นตั้งชื่อห้องให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ แต่การที่จะตั้งชื่อห้องพักนั้น อาจทำให้ลูกค้าไม่เข้าใจความหมาย และไม่มีเวลาที่จะอธิบายให้ลูกค้าได้ทราบ จึงทำให้เสียโอกาสให้กับโรงแรมอื่น ดังนั้นการตั้งชื่อห้องที่ดีต้องสื่อได้ว่าห้องนั้นเป็นห้องประเภทใด และเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหน

โรงแรมมีเวลาในการอธิบายขยายความให้แก่ลูกค้าได้น้อยเพราะมีพื้นที่จำกัดในการนำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายผ่าน Hotel Tariff ของ Wholesalers บางราย มีการนำเสนอข้อมูลโรงแรมรีสอร์ท ที่ขายเพียง 2-3 บรรทัด และมีเวลาแค่ช่วงสั้นๆ ในการเสนอขายลูกค้า และนิยมที่จะขายห้องพักของโรงแรมเพียง 2 ประเภทคือ asic Category ที่ใช้สำหรับ Lead In และ Upgrade Category ที่ใช้สำหรับ Up Selling อันเนื่องมาจากสภาวะการแข่งขันและการลดต้นทุนกันนั้น ซึ่งชื่อห้องพักที่ดีต้องสื่อความหมายได้ดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน

ในบรรดาชื่อห้องพักที่กลุ่มลูกค้าโรงแรมทั่วไปรู้จักและคุ้นเคยกันดี เช่น Standard, Superior, Deluxe ที่มีเสนอขายกันอยู่ทั่วไปแล้วนั้น ยังมีชื่ออีกบางชื่อที่สามารถนำมาใช้สื่อถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง

1.Honeymoon Room สื่อความหมายถึงห้องพักที่มีเตียงใหญ่ขนาด 2 คนนอนได้ มีสิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หรูหรา บรรยากาศดี กว่าห้องพักธรรมดา ที่เหมาะแก่การใช้เป็นห้องพักสำหรับคู่ฮันนีมูน โดยทางโรงแรมไม่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมจากชื่อห้องพักมากนัก
2.Honeymoon Suite สื่อความหมายได้ในลักษณะเดียวกันกับห้องประเภท Honeymoon Room แต่มีการแบ่งสัดส่วนของห้องออกเป็นส่วนห้องนอน และห้องนั่งเล่นที่มีลักษณะเป็นสัดส่วน
3.Honeymoon Villa สื่อความหมายได้ในลักษณะเดียวกันกับห้องประเภท Honeymoon Room แต่สื่อถึงความเป็นส่วนตัว แยกพื้นที่ใช้สอยออกจากอาคารอื่นๆ มีความเงียบสงบไม่พลุกพล่านเหมือนห้องพักทั่วไป
4.Family Suite สื่อความหมายได้ในลักษณะเดียวกันกับห้องประเภท Family Room แต่จะมีการแบ่งสัดส่วนของห้องพ่อ-แม่ ห้องสำหรับลูกๆ และห้องนั่งเล่นเพิ่มขึ้นมาเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน และอาจจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมสำหรับครอบครัวด้วย

จะเห็นได้ว่าชื่อห้องที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้นสามารถทำให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย และตัดสินใจใช้บริการของทางโรงแรมได้เร็วยิ่งขึ้น ไม่เสียโอกาสให้กับโรงแรมคู่แข่ง