Archive for July, 2015

บริหารโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก ต้องมองให้เป็น & คิดให้แตกต่าง

Saturday, July 11th, 2015

โครงการโรงแรมขนาดเล็กแนวใหม่ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ โดยเฉพาะในยุโรปบางแห่งมีพื้นที่ดินจำกัด คับแคบ การตกแต่งภายใน, การปรับปรุงอาคารดัดแปลงเป็นโรงแรมขนาดเล็ก ได้รับความนิยมสูงมาก ทุกซอกทุกมุมในเมืองเหล่านี้จึงปรากฏโรงแรมที่พักมากมาย มีทั้งได้รับการออกแบบที่ดี ไปจนถึงโรงแรมที่ไม่ได้ออกแบบเพียงแค่พอพักค้างแรมได้ก็พอ

แต่เนื่องจากว่าโรงแรมลักษณะนี้เกิดขึ้นมากและมีการแข่งขันกันสูงขึ้น การคิดโปรแกรมทางการตลาดใหม่ๆ ก็เป็นส่วนสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือ การออกแบบและไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการนำเสนอให้เป็นที่พูดถึงกล่าวถึง ปัจจุบันการทำธุรกิจโรงแรมจำเป็นต้องใช้แนวทางการออกแบบอย่างชาญฉลาด กระบวนการออกแบบก็แตกต่างไปจากเดิมมาก มีมิติในการทำงานที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทั้งสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร ซึ่งต้องอาศัยความรู้ 360 องศา ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ในวิชาชีพเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

ณ วันนี้หากคิดจะทำธุรกิจโรงแรมคงจะต้องเข้าใจกันก่อนว่า ธุรกิจโรงแรมนั้นได้เปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก เพราะโรงแรมในสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันผู้ที่มาพักนั้นจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การที่เราทำธุรกิจโรงแรม เรามักจะมองว่าโรงแรมเป็นเพียงที่พักอื่นๆ ทำให้มีการให้ความสำคัญเพียงห้องนอน โดยจะเน้นความสะดวกสบายเฉพาะที่พักหรือห้องนอนเท่านั้น

แต่ ณ วันนี้ มิอาจจะเป็นเช่นนั้นเพราะผู้บริโภคในวันนั้นไม่ได้มองเพียงห้องพักหรือที่พักเท่านั้น หากยังยึดติดการทำธุรกิจด้วยแนวคิดเดิมอาจจะไปไม่รอด การสร้างโรงแรมต้องตอบสนองปัจจัย 2 ด้าน คือปัจจัยทางกายภาพ คือ สถานที่พัก และต้องตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ ฉะนั้นปัจจัยหลักมักจะสำคัญกว่า โรงแรมที่ตอบโจทย์เฉพาะปัจจัยทางกายภาพ มักจะได้ค่าเช่าห้องอยู่ที่ราคา 500-600 บาทเท่านั้น การโรงแรมขนาดเล็กจะต้องทำให้มันหรูหรา ดูดี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องแพง แต่คือหรูหราแบบได้อารมณ์ ต้องสนองต่อความต้องการทางอารมณ์ของคนรุ่นใหม่ ฉะนั้นรูปแบบของอาคารโรงแรมเป็นเรื่องสำคัญ

แนวคิดในการทำโรงแรมสำหรับผู้สนใจจะเข้ามาใหม่

ปัจจัยที่ 1 การทำโรงแรมจะต้องมีการสร้างความสามารถในการแข่งขัน หมายความว่าพื้นที่ของท่านสู้ผู้แข่งขันในได้หรือไม่ ในวิธีคิดสมัยโบราณเราจะเริ่มคิดสร้างโรงแรมจากแนวคิดเดิมๆ ที่มักจะคิดว่ามีที่ดินตรงนี้ ก็สร้างโรงแรมบริเวณนี้ ซึ่งจริงๆ แล้วการทำโรงแรมจะต้องมองจากข้างนอกออกไปข้างใน

ปัจจัยที่ 2 คือ ความสามารถหลักของท่าน คนที่จะมาทำโรงแรม ต้องมีความสามารถหลักของผู้ประกอบการ คือ ต้องรักที่จะบริการ ต้องเป็นคนที่จะต้องบริการ ดูแลคน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ฯลฯ

ปัจจัยที่ 3 วิสัยทัศน์ คือ สิ่งที่คุณสามารถมองเห็นได้ในขณะที่คนอื่นมองไม่เห็น เพราะการทำโรงแรมเป็นเรื่องของอนาคต ถ้าคุณไม่เข้าใจและมองธุรกิจไม่ออก โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็น้อย

ปัจจัยที่ 4 การสร้างความแตกต่าง ในวันนี้ถ้าท่านไม่สร้างความแตกต่าง จะไม่สามารถอยู่ได้ แล้วไม่เกิดความแตกต่าง ท่านไปเลียนแบบเขามาเลย ยากที่จะประสบความสำเร็จ